Borsa İstanbul’un Türkiye’deki sermaye piyasası kuruluşları ile yatay ve dikey entegrasyonunun sağlanması ve uluslararası standartlarda bir piyasa yapısı oluşturulması. Bu bağlam da Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ile İstanbul Altın Borsası (İAB) ve Vadeli Opsiyon Borsası (VOB), Borsa İstanbul’un çatısı altında birleşti. Hazinenin kurumdaki hisse payı ise yüzde 49 oldu. Son gelişmelerle VOB‘un hissesi yüzde 5, BİST üyelerinin payı yüzde 4, aracı kuruluşların yüzde 1 ve Altın Borsası üyelerinin binde 3 hissesi bulunuyor.

İkinci aşama ise Avrasya Borsalar Federasyonu borsaları olmak üzere bölgedeki borsalarla tam entegrasyon ve dünyadaki önemli finans merkezleriyle işbirlikleri ve stratejik ortaklıklar kurulması. Bunun için yeniden kurumsal yapılanma gerçekleştirdikten sonra yakın bölgede İstanbul’un merkezde yer alacağı bir borsalar ağı oluşturuluyor. Stratejik ortaklıklar ve işbirliği ile bölgesel borsalar ağını hayata geçirdikten sonra ise 2015 yılı sonlarında itibaren Borsa’nın halka arza hazır hale gelecek ve 2016 yılında halka arz gerçekleşecek. Böylece New York, Londra gibi İstanbul’da güçlü finans merkezleri arasında yerini alabilmesi için gerekli olan unsurlar tamamlanmış olacak.